• FAO 500 olum grubu hibrit
  • Bölgeye göre değişmek üzere hem danelik hem de silajlık olarak kullanılabilir
  • Ortalama boy (270 cm)
  • Güçlü gövde ve kök yapısına sahip
  • Yatmaya toleranslı
  • Koçanı silindir şekilli ve 16-18 sıralı
  • Sarı renkli, diş tipi dane yapısına sahip
  • Danesi olgunlaştığında nemi hızla dışarı atar
  • 1000 dane ağırlığı 400 gram civarında
  • Yüksek verim potansiyeline sahip
  • Önemli hastalıklardan Ustilago mayolis, Helminthosporium spp. ve Fusarium spp.'ye dayanıklıdır

© Copyright - LT TARIM - Dinamik Dizayn