Alba F1

  • Danelik hibrit
  • Dane rengi beyazdır
  • Bitki boyu 140-160 cm
  • 140-150 günlük bir çeşittir
  • Güçlü gövde yapısından dolayı yatma yapmaz
  • Fazla olgun olduğu koşullarda bile tane dökmez
  • Yapılan denemelerde düzenli olarak dönüm başına 1500 kilograma yakın verimler vermiştir
  • Üretim koşulları altında dönüm başına 6-8 ton verim beklemek gerçekçidir
  • Taneler mısıra göre daha fazla protein (%12 civarında) ve daha az nişasta (%72 civarında) içermektedir
  • Kimyasal açıdan bakıldığında sorgum tanesi ile mısır tanesi arasında belirgin farklılıklar yoktur