NS 5043

 • FAO 500 olum grubu hibrit
 • Bölgeye göre değişmek üzere hem danelik hem de silajlık olarak kullanılabilir
 • Ortalama boy (270 cm)
 • Güçlü gövde ve kök yapısına sahip
 • Yatmaya toleranslı
 • Koçanı silindir şekilli ve 16-18 sıralı
 • Sarı renkli, diş tipi dane yapısına sahip
 • Danesi olgunlaştığında nemi hızla dışarı atar
 • 1000 dane ağırlığı 400 gram civarında
 • Yüksek verim potansiyeline sahip
 • Önemli hastalıklardan Ustilago mayolis, Helminthosporium spp. ve Fusarium spp.’ye dayanıklıdır