Tarım Sektöründe Şoke Eden Su İsrafı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof.Dr. Yusuf Demir, tarım sulama alanında her yıl 19 milyar metreküp suyun boşa aktığını belirterek, “Tarım sektöründe israf edilen su, evsel ve endüstriyel alanda kullanılan suyun iki katıdır” dedi.

Dünya Kitle İletişimi ve Araştırma Vakfı, AvrupaBieliği, Avrupa Bakanlığı ve Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında düzenlenen ve daha önceZonguldak, Sinop, Artvin’de yapılan ‘Çevre Çalıştayı’nın 4.sü Ordu’da yapıldı. Çalıştayda Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Samsun Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Özcan Çoluk, Terme Çevre Platformu (TERÇEP) Sözcüsü Zekai Altunpala, Avukat Özgürel Başaran, bilgisayar uzmanı İlker Bekarslan ve gazeteciler Özer Akdemir ile Gökhan Biçici’nin konuşmacı olarak katıldığı çalıştayda ‘çevre ve su‘ konusu değerlendirildi.

TARIM SEKTÖRÜNDEKİ MÜTHİŞ İSRAF
Çalıştayda konuşan OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye’de müthiş derecede bir su israfı olduğunu vurguladı. Özellikle tarım sektöründe büyük bir su israfı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Demir, “Ülkemizde 45 milyar metreküp su kontrol altındadır. Bu kaynağın 33 milyar metreküpü her yıl tarım sektörüne tahsis edilmektedir. Buna rağmen tarımda ortalama sulama randımanı tahsis edilen 33 milyar metreküp suyun yüzde 43’üdür. Yani 14 milyar metreküp su kullanımı gerekir. Diğer bir deyişle her yıl tarım sektöründe yaklaşık 19 milyar metreküp su boşa harcanmaktadır. Buna göre tarımda israf edilen su kaynağı neredeyse evsel ve endüstriyel kullanımın iki katıdır” dedi.

“SU YASASI ÇIKARILMALI, YEŞİL ENERJİYE YÖNELİNMELİ”
Prof. Dr. Demir, Türkiye’de su israfının önlenmesi için yapılması gerekenleri şöyle özetledi:
“Su gereksinimini karşılayabilmek için su kaynaklarını artırma imkanı bulunmadığından su kullanımında teknik ve tasarruf önlemleriyle su tüketimini azaltmaktan, sudan geri dönüşümle yaralanma gibi çarelerden başka çıkar yol görünmemektedir. Bunun için öncelikle su yasasının çıkması, yeşil enerjiye yönelinmesi, düşük maliyetli damla sulama sistemleri gibi basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, tarımda sulama oranının yüzde 10-15 iyileştirilmesi ile 2025 yılına kadar kentsel ve sanayi su ihtiyacını karşılayıcı önlemlerin alınması, kentlerin su şebekelerindeki yüzde 20-25’lik Kaçak ve kayıpların önlenmesi, yer altı sularının bilinçli, tekniğine uygun kullanılması ve korunması, kaynak sularının korunması ve yok olmasının önüne geçilmesi, beslenme alışkanlıklarının olabildiğince bitkisel besin lehine yönlendirilmesi gerekir. Çünkü 10 gram protein için buğday 135 litre, sığır eti 1000 litre su ister.”